• URGÈNCIES: 110
 • Télèfon: +376 872 000
 • Email: policia@policia.ad

Notícies

Que s’ha de fer per evitar aquests perills?

Que s’ha de fer per evitar aquests perills?

 •   04/03/2020 00:00 
 1. Sistema operatiu:
  Tenir sempre actualitzat el sistema operatiu de l'ordinador, sobretot amb les darreres actualitzacions de seguretat crítiques. També procurar fer el mateix amb tots els programes instal·lats i els drivers dels dispositius.
   
 2. Programes:
  Instal·lar i activar programes de protecció, com són:
  Antivirus i antispyware, evita la entrada i instal·lació de virus, troïans i software espia.
  Firewall, tallafocs, controla els ports de sortida i entrada de l’ordinador.
  És essencial configurar-los per que s’actualitzin amb freqüència; s’ha de tenir en compte que cada dia surten a la xarxa nous tipus d’atacs, que aquests programes han de poder reconèixer.
   
 3. Usuaris:
  Utilitzar normalment l’ordinador dins d’un compte d’usuari estàndard, sense privilegis administratius. Si no existeix aquest tipus de compte, crear-lo a traves de les opcions dels sistema. Només entrar dins d’un compte del tipus administrador per fer canvis en el sistema operatiu, la configuració o instal·lar/desinstal·lar programes i dispositius.
   
 4. Contrasenyes:
  Malgrat el trasbals que això pot representar, s’ha de procurar utilitzar contrasenyes diferents per cada servei que utilitzem. Aquestes haurien de tenir com a mínim vuit dígits, combinant també diferents tipus de caracters (lletres mayúscules/minúscules, números o símbols) , i canviar-les assíduament. No deixar contrasenyes en blanc o per defecte. tampoc generar-les en base a fets o dades personals (nom i cognoms, inicials, dates de naixement, matrícules, mascotes, telèfons, etc...).
  No revelar les contrasenyes a ningú, ni per telèfon encara que sembli de confiança. No enviar-les mai per correu o missatges SMS, ni escriure-les en paper.
   
 5. Connexions inal·làmbriques:
  Cada vegada més utilitzades, aquestes són més vulnerables que les connexions per cable, degut a que les dades viatgen per ones a través de l'espai i possibiliten un accés més fàcil per part de qualsevol receptor que estigui en la zona d’influència.
  Tot i que no és una tasca fàcil per un usuari comú (seria aconsellable l’ajuda d’un professional), a grans trets es pot resumir en tres consells:
 • En la configuració del router inal·làmbric, deshabilitar la opció de publicar el nom del SSID (nom/identificació de la xarxa).
 • També en el router, habilitar el filtre d’adreces MAC, i enregistrar només les IP (adreça numèrica que identifica cada màquina o dispositiu) dels ordinadors que accediran a la xarxa.
 • Pel que fa al router i a l’ordinador, habilitar la encriptació pel sistema (WPA-PSK o superior), que xifra les dades que circulen per la xarxa.

  En cas d’utilitzar xarxes públiques, en les que nosaltres no tenim aquest control, hem d'assumir que els nostres equips són més vulnerables. És bo informar-se prop del proveïdor sobre la seguretat i les configuracions correctes.