• URGÈNCIES: 110
  • Télèfon: +376 872 000
  • Email: policia@policia.ad

Estructura organitzativa

El Ministeri de Justícia i Interior, de conformitat amb els objectius generals establerts pel M.I. Govern, és l'òrgan responsable de la política de seguretat ciutadana de l'Estat. El Cos de Policia d'Andorra com a Policia integral, exerceix en tot el territori nacional les funcions que l'ordenament jurídic li atribueix, per tal de protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats, així com les adequades per tal de garantir la seguretat ciutadana, vetllant per la protecció de les persones i dels béns.

L'estructura organitzativa del Cos de Policia es configura en la Direcció de la Policia i quatre grans àrees; l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Grups Especialitats, l'Àrea de Seguretat Viària, Fronteres i Estrangeria, l'Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal i l'Àrea de Policia Administrativa i de Suport.

El Departament de Policia està integrat pels membres del Cos i pels funcionaris o agents de l’Administració que pertanyen al Cos general i que hi realitzen funcions administratives, tècniques o de suport no reservades als membres del Cos.

About
direccio

La Direcció

El Cos de Policia té com a responsable directe un director, auxiliat per dos directors adjunts.

El director del Cos de Policia, i per la seva delegació expressa els directors adjunts, exerceix la representació legal del Cos a tots els efectes, inclosa la facultat d'emprendre accions legals en nom del Cos i de representar-lo en els actes oficials i en el si dels organismes internacionals. La plaça del lloc de treball de director és proveïda mitjançant lliure designació entre funcionaris de nacionalitat andorrana que siguin titulars de les places dels llocs de treball que estiguin incloses en el grup A o en el grup B del sistema de classificació de l'Administració general, o bé en les escales intermèdia, executiva o superior del Cos de Policia.

Es pot designar com director del Cos de Policia una persona que no sigui funcionària, de nacionalitat andorrana, com a personal de relació especial regulat en la Llei de la funció pública.

La plaça del lloc de treball de director adjunt és proveïda mitjançant lliure designació entre funcionaris de nacionalitat andorrana que siguin titulars de les places dels llocs de treball incloses en l'escala intermèdia, executiva o superior del Cos de Policia.

El director i els directors adjunts són nomenats i destituïts lliurement pel M.I. Govern a proposta del ministre titular de Justícia i Interior. El director de la Policia és el Sr. Bruno LASNE BENAZET. El directors adjunts són el Sr. Miquel Àngel BARBOLLA AIRÒS i el Sr. Antoni Rodriguez Garcia.

A la direcció del Cos de Policia estan adscrits: El Gabinet Jurídic, la Secretaria de Direcció i Serveis Generals Administratius, l'Oficina de Cooperació Policial Internacional, els Serveis Pressupostaris i el Grup de Protocol i Comunicació.

L'Oficina de Cooperació Policial Internacional engloba l'OCN, Oficina Central Nacional d'Interpol Andorra. Es tracta de l'òrgan de representació al Principat de la Organització Internacional de Policia Criminal, l'OCN, està equipada amb la darrera generació de mitjans de transmissió i intercanvi d'informació, amb accés a les bases de dades de persones i vehicles recercats a nivell internacional. Per mitjà d'aquesta xarxa està en contacte amb la Secretaria General de l'OIPC-Interpol a Lyon i amb la resta d'OCN del món.

Organigrama del Cos de Policia

En la següent imatge podeu observar com està organitzat el cos de policia.

Organigrama

Les àrees

Les àrees de la Policia són els òrgans que executen les diferents missions del Cos. Cada àrea està subdividida en unitats o en departaments. Les unitats a la seva vegada estan constituïdes per grups o seccions.

Àrea de Seguretat Ciutadana i Grups d'intervenció Tècnica

Està constituïda per Unitats uniformades i garanteix la seguretat i l'atenció ciutadana immediata en tots els aspectes més evidents i propers al ciutadà.

L'àrea consta de dos Unitats:

La Unitat de Seguretat Ciutadana

A través de les seves patrulles en cotxe i a peu, constitueix una policia de proximitat destinada a la prevenció dels delictes, al manteniment de l'ordre públic i de la tranquil·litat. Les seves patrulles també controlen el trànsit a nivell nacional. Així mateix està encarregada de la seguretat en edificis oficials.

Des del despatx Central de Policia, és responsable de la Sala d'Informació i Comandament, des d'on es reben les demandes del ciutadà i es coordinen els serveis exteriors. Atén també la seguretat de l'edifici, la vigilància i custòdia de les persones detingudes, així com l'atenció personalitzada a les necessitats, demandes i requeriments del ciutadà, i les tasques administratives necessàries de recepció i tramitació de documentació.


Engloba el Grup de Serveis Parroquials de Canillo/Encamp, Ordino/La Massana, Sant Julià de Lòria i el del Pas de la Casa, on realitza la missió i la tasca de cobrir la major part de les necessitats policíaques dels ciutadans i els turistes de les zones.


La Unitat d'Intervenció Tècnica

Engloba el Grup de Tedax-NRBQ, el Grup de Muntanya, el Grup d’Intervenció Policial, el Grup de Manteniment de l’Ordre Públic i Protecció de personalitats i el Grup de Guies Canins, pel que respecta als guies de gossos que cobreixen les especialitats de pista, allaus, explosius i defensa, i el Grup d'Armes i Seguretat Privada.

Àrea de Seguretat Ciutadana i Grups Especialitats


Àrea de Seguretat Ciutadana i Grups Especialitats
About

Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal

És una àrea específicament formada i amb competències en matèria de Policia Judicial. Els seus components treballen de paisà. Efectuen investigacions destinades a la prevenció i/o a la repressió dels delictes i les enquestes i investigacions relacionades bàsicament amb denúncies. A aquesta Àrea està adscrit directament el Grup d’Anàlisi Operativa i Mitjans Tècnics d’Investigació.

L'àrea consta de tres Unitats:

La Unitat d’Investigació Criminal General i Tècnica

Formada pels Grups d’Investigació Criminal General, Grup d'Anàlisi Operativa I Mitjans Tècnics d'Investigació, Grup de Delictes Tècnològics i el Grup d'Identitat Judicial.

La Unitat d’Investigació Operativa

D’aquesta unitat depenen els grups següents: Grup de Delictes contra el Patrimoni, Grup de Delictes contra la Salut Pública i el Grup de Delictes contra les Persones.

Les competències del Grup de Delictes Contra les Persones són, entre d'altres, la violència de gènere i domèstica i els delictes contra la llibertat sexual, incloent-hi els supòsits en què les víctimes o els autors siguin menors d'edat.

També inclou en les seves competències els homicidis i les defuncions no naturals, així com les desaparicions inquietants i les agressions qualificades (lesions molt greus).

Paral·lelament, compta amb la col·laboració del Grup de Prevenció i Orientació Social què té com a missió principal, tal com el seu nom indica, la prevenció, mediació i orientació en matèria social, coordinant les gestions amb els diferents departaments del Ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat en l'àmbit social, de la mateixa manera que ho fa el Grup de Delictes Contra les Persones en l'àmbit penal.


La Unitat d’Investigació Ecònomica i Financera

D’aquesta unitat depenen els grups següents: Grup de Delictes de Blanqueig de Diners o Valors, Grup de Delictes contra l’Ordre Socioeconòmic i el Grup de Jocs d'Atzar.

About
About

Àrea de Policia Administrativa i de Suport

És l’Àrea que dona recolzament administratiu i tècnic a les altres àrees.

L'àrea consta de dos Unitats:

La Unitat de Policia Administrativa i Suport 1

Està constituïda pels grups: Grup del Centre de Processament de Dades Policials i Digitalització, Grup de Formació i el Grup de Recursos Humans.


La Unitat de Policia Administrativa i Suport 2

Formen part d’aquesta unitat: El Grup d'’Informàtica, El Grup d’Intendència i Manteniment, El Grup d’Execució de Sancions i El Grup de Prevenció i Orientació Social.

Distintius de grau

Distintius d'identificació que acrediten la condició de membre del Cos.