• URGÈNCIES: 110
  • Télèfon: +376 872 000
  • Email: policia@policia.ad

Cooperació internacional

Introducció

El Cos de Policia d'Andorra té una llarga tradició de cooperació policíaca internacional. Aquesta cooperació s'ha formalitzat amb la signatura de protocols de cooperació amb diferents cossos policials estrangers.

Els protocols abasten tant qüestions operatives i d'intercanvi d'informacions, com qüestions relatives a la formació. Això ha permès culminar importants operacions conjuntes en lluita contra la delinqüència transnacional i la detenció de fugitius internacionals, a més els nostres policies reben formació de gran qualitat dins d'unitats especialitzades i reconegudes de diferents Policies de estrangeres.

L'any 1987, Andorra va ser admès com a país membre de ple dret de l'Organització Internacional de la Policia Criminal Interpol (OIPC) INTERPOL.

Per tal de canalitzar la cooperació internacional, la Direcció de la Policia va crear l’Oficina de Cooperació Policial Internacional, integrant INTERPOL ANDORRA dins d’aquesta nova Oficina.

About
About

Que és INTERPOL?

INTERPOL és una organització intergovernamental que compta actualment amb 194 països membres. Ajuda a la Policia d'aquests països a col·laborar entre si per fer del món un lloc més segur.

Per a això, els facilita l'intercanvi i accés a informació sobre delictes i delinqüents. També els ofereix suport tècnic i operatiu de diversa índole.

Com funciona Interpol?

La Secretaria General coordina activitats diàries de lluita contra diferents delictes. Dirigida pel Secretari General, treballen tant policies com civils. Està formada per les oficines centrals a Lió, un complex mundial per a la innovació a Singapur i diverses oficines satèl·lits en diferents regions.

A cada país membre, una Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL actua com a punt de contacte per a la Secretaria General i altres OCN. Les OCN estan dirigides per funcionaris de la policia nacional i, normalment, formen part d’un Ministeri de Govern responsable de les activitats policials.

L'Assemblea General és l’òrgan de govern i reuneix tots els països un cop a l'any per prendre decisions.

El Comitè Executiu és l'òrgan regidor encarregat de supervisar l'execució de les decisions de l'Assemblea General i l'administració i el treball de la Secretaria General. El Comitè Executiu estableix doncs la direcció i les polítiques de l'Organització. Dels seus 13 membres actuals, un funcionari de Policia andorrà (amb mandat 2019-2020) ocupa el càrrec de Delegat per EUROPA.

OCN INTERPOL Andorra

L'Oficina Central Nacional d’INTERPOL Andorra s’integra dins de l’Oficina de Cooperació Policial Internacional, que forma part de la Direcció de la Policia.

Andorra té una necessitat específica pel que fa a la cooperació policial internacional a causa de la seva situació geogràfica. A més d’intercanviar informació amb la resta de les OCN del món, existeix un contacte funcional directe entre el Cap de l'Oficina de Cooperació Policial Internacional, la Direcció de la Policia, els diferents grups operatius del mateix Departament, així com altres organismes que depenen del Ministeri de Justícia i Interior del Govern d’Andorra. La recerca, captura i extradició de fugitius és competència d’INTERPOL ANDORRA.

Connectant a la Policia

Connectem amb tots els països membres a través d'un sistema de comunicació encriptat denominat I-24/7. Els països utilitzen aquest sistema protegit per posar-se en contacte entre si i amb la Secretaria General. També ens permet accedir a les bases de dades d’INTERPOL i serveis en temps real.

INTERPOL coordina xarxes de policies i experts en diferents categories de delictes, que es troben en grups de treball i en conferències per intercanviar experiències i idees. La Policia andorrana participa en aquests treballs.

Què fa INTERPOL?

La Secretaria General ofereix un ventall de serveis i coneixements especialitzats als països membres. Gestiona 18 bases de dades policials amb informació sobre delictes i delinqüents (des de noms i empremtes dactilars a passaports robats), accessibles per als països en temps real.

Així mateix, ofereix suport a la investigació en matèria forense, analítica o d'ajuda per localitzar fugitius a tot el món. La formació és fonamental per al nostre treball en diverses àrees. Així, els funcionaris poden utilitzar els seus serveis eficaçment.

Aquests coneixements especialitzats serveixen de suport a les iniciatives nacionals de lluita contra la delinqüència en tres àrees globals que consideren les més urgents actualment: terrorisme, ciberdelinqüència, delinqüència organitzada i lluita contra el tràfic d’estupefaents.

Els funcionaris que treballen en cada categoria especialitzada de delicte realitzen un seguit d'activitats al costat de països membres. Pot tractar-se de suport a la investigació, operacions sobre el terreny, formació o creació de xarxes.

Donat el caràcter evolutiu de la delinqüència, és important mantenir la vista en el futur mitjançant investigació i desenvolupament en matèria de tendències delictives internacionals.

About
About

Plataforma mundial

Els delictes actuals són cada vegada més internacionals. És essencial que hi hagi coordinació entre tots els agents per mantenir l'estructura de seguretat mundial.

A l'ésser Interpol una organització internacional, està en situació d'aportar aquesta plataforma de cooperació. Facilita a la Policia el treball directe amb els seus homòlegs, fins i tot entre països que no mantenen relacions diplomàtiques.

Així mateix, dona veu a la Policia en l'àmbit internacional, treballant amb els governs a el més alt nivell per encoratjar aquesta cooperació i l'ús dels nostres serveis.

Totes les nostres accions són políticament neutrals i s'executen dins dels límits de legislacions existents en els diferents països.

Per a qualsevol altra tipus d’informació poden adreçar la seva demanda a la Oficina de Cooperació Policial Internacional de la Policia d’Andorra al correu electrònic: coop-intl@policia.ad