• URGÈNCIES: 110
  • Télèfon: +376 872 000
  • Email: policia@policia.ad

Notícies

Seguretat en el trànsit. Inici campanya temàtica vigilància mesures en transport públic de passatgers i de menors

  •   07/09/2023 10:00 
El Departament de Policia informa de l’inici d’una campanya temàtica enfocada a la vigilància i aplicació de les mesures coercitives en quan al transport públic de passatgers i de menors en l’inici del curs escolar.

Amb l’arribada del nou curs escolar i per conscienciar als pares que porten els seus fills menors a l’escola del correcte transport d’aquests, el Departament de Policia dins del pla d’actuació per tal de disminuir l’accidentalitat, iniciarà una campanya temàtica en les immediacions de les escoles del Principat on es detectarà el transport incorrecte dels infants i es sancionaran les conductes imprudents dels seus conductors.

Pel que fa als autobusos escolars es procedirà a controlar el fet de deixar en marxa el motor, les inspeccions tècniques, l’estat dels pneumàtics i passatgers màxim autoritzats i de peu.

Els articles de la llei del Codi de la Circulació que es tindran en compte per a la realització d'aquesta campanya són els següents:
 
- Art. 62.4, tenir el vehicle estacionat amb el motor en marxa per un temps superior als dos minuts.
- Art 67.1, ocupació excessiva del vehicle que suposi augmentar el nombre de places autoritzades.
- Art 67.2, transportar menors de 10 anys i d’estatura inferior a 1,50 m en els seients davanters o posteriors quan no estigui permès.
- Art 67.4, transportar persones en llocs no previstos o de forma indeguda.
- Art. 99.1, no presentar-se a la inspecció tècnica de vehicles en el termini establert reglamentàriament.
- Art. 99.2, circular sense el distintiu de la inspecció tècnica en vigència, per no haver-se presentat a les proves reglamentàries o per no haver-les superat.
- Art. 99.5, circular sense el distintiu de la inspecció tècnica, malgrat tenir-lo, o dur-lo situat en un lloc altre el reglamentàriament previst.
- Art. 104, circular amb pneumàtics en mal estat.
 
Aquesta campanya s'iniciarà a les 7 hores del dia 11 a les 19 hores del dia 29 de setembre del 2023.

El departament de Policia dona a conèixer la seva línia d'actuació a tots els mitjans de comunicació amb la intenció d'informar al conjunt dels ciutadans.

Escaldes-Engordany,  7 de setembre de 2023