• URGÈNCIES: 110
  • Télèfon: +376 872 000
  • Email: policia@policia.ad

Notícies

La lluita contra la violència de gènere des del Cos de Policia

  •   24/11/2005 12:00 


El Cos de Policia fa un esforç important, no només operatiu sinó en l’àmbit de la formació i especialització continuada del seu personal, ja des de la formació inicial on s’inclou un temari específic en matèria de violència domèstica.

La Direcció fa també un esforç per activar i actualitzar els protocols interns per adequar-los a les necessitats de la víctima i a les possibilitats que ens ofereix la cooperació amb la resta de Ministeris, les associacions, i el col·lectius professionals.

Les nostres intervencions s’originen bàsicament per dos vies :

- L’avís d’urgència ja sigui de la pròpia víctima, familiar, o dels veïns o algun testimoni. Aquests casos es produeixen majoritàriament durant la nit.

- La presentació d’una denúncia directament per la víctima o la derivació per part d’un altre servei/organisme/associació, qualsevol.Intervencions d’urgència significa una demanda de la víctima, familiar, veí o testimoni generalment al telèfon 110 o al 872000.

No es tracta però sempre de casos d’extrema gravetat o realment d’urgència, sinó que el requeridor vol una intervenció immediata.

No sempre parlem d’agressions sinó que englobem dos tipus d’intervenció que precisarem després (desavinences-agressió). Una simple discussió que molesta als veïns o una agressió.

Les efectuen les nostres patrulles uniformades. Que valoren la situació després de fer les constatacions sobre el lloc i parlar amb els implicats.

Aquesta intervenció, si produeix una detenció, doncs origina un dossier judicial, si no hi ha detenció queda consignada en una aplicació informàtica que s’utilitza tant a efectes d’anàlisi com de seguiment del cas si s’escau.

Com totes les altres anotacions a les bases de dades, aquests antecedents ens serviran per detectar la violència reiterada o continuada, així com comprovar si el mateix agressor havia ja infligit maltractaments a d’altres víctimes.

Amb la nova tipificació al codi penal de l’habitualitat en la violència domèstica (art. 114) , tres intervencions simples poden caracteritzar un delicte major.A efectes pràctics es fa una classificació, on es diferencia entre agressions i intervencions menys greus (sorolls, desavinences, discussions).

Quan parlem de requeriment, de les 365 intervencions que les patrulles van realitzar a l’any 2004 es constata que la major part d’aquestes ho són per fets menys greus (on no es constata inicialment agressió física, ni amenaces) i la resta, 64 un 17,50%
ho són per fets de major gravetat i que generalment originen una detenció i/o la posterior denúncia de la víctima.

Cal ser conscient que darrera d’una simple discussió o escàndol hi pot haver una problemàtica molt més greu, per això el seguiment que posteriorment es podrà fer.
Això es dóna especialment quan la persona que ens requereix no és la mateixa víctima sinó que per exemple ho són els veïns, i resulta que en el moment de la intervenció els

implicats la minimitzen. Si es compara el mateix període dels anys 2004 i 2005: (de l’1 de gener al 30 de setembre) hi ha un augment d’un 7,67% d’intervencions (28 més).Les intervencions menys greus (desavinences) són les mateixes mentre que l’augment es produeix pels casos d’agressions (que s’entén com violència física o psíquica greu).L’any 2004 el Cos de Policia va recollir 70 denúncies escrites, en el mateix període de l’any 2003 s’havíem recollit 74 denúncies, pel que fa a aquest any s’han recollit 89 denúncies (fins el 30/09).

DETENCIONS: L’any 2004 el Cos de Policia va detenir a 36 persones de les quals 18 van ser posades a disposició judicial, pel que fa aquest any s’han detingut 40 persones (fins el 30/09) QUí PARLA AMB LA VíCTIMA, QUI L’ATEN, en els casos d’urgència és la patrulla, després les denúncies es formalitzen al Despatx de Policia.Tot funcionari que atén a la víctima forma part d’estructures destinades be a l’atenció ciutadana o directament la secció especialitzada. Tots aquests funcionaris tenen una
formació adequada per acomplir les 2 missions bàsiques:

1.- Informar a la víctima dels recursos del Ministeri de Salut Benestar Social i Família, tot iniciant l’enquesta preliminar policíaca.

2.- Omplir la fitxa de recollida de dades, que posteriorment es registrarà informàticament a la base de dades del Ministeri esmentat.

EL CIRCUIT INTERN: valorada la situació de la víctima i el propi fet denunciat, pel responsable que recepciona la denúncia, la Direcció del Cos dóna un tractament prioritari, i assigna el cas a la unitat que ha d’actuar operativament i que inicia la seva actuació en funció de la valoració mencionada. Això implica evidentment l'assistència mèdica o forense, el trasllat al lloc on correspongui fer la inspecció ocular, la recollida de testimonis, l’elaboració d’un àlbum fotogràfic de les lesions si s’escau, identificació i localització de la persona denunciada amb la subsegüent
comunicació de drets processals i detenció si s’escau, per posterior posada a disposició judicial si s’escau. Escaldes-Engordany, 24 de novembre del 2005.