• URGÈNCIES: 110
  • Télèfon: +376 872 000
  • Email: policia@policia.ad

La Policia iniciarà una campanya de seguretat en el trànsit adreçada als conductors de motocicletes i vehicles anàlegs

La Policia iniciarà una campanya de seguretat en el trànsit adreçada als conductors de motocicletes i vehicles anàlegs

La nova campanya de circulació adreçada als conductors de motocicletes, ciclomotors i vehicles anàlegs s’iniciarà a les 7 hores del dia 3 de maig i finalitzarà a les 19 hores del dia 23 de maig del 2021.
 
Amb la finalitat de millorar la seguretat viària en general, seguint les línies marcades en el pla d’actuació del Departament de Policia, es realitzarà una campanya de controls preventius enfocada de forma directa al control tècnic i administratiu de vehicles tipus  motocicletes, així com per detectar imprudències o infraccions dels seus conductors, en aplicació a la Llei de la Circulació.
 
En aquest sentit es realitzaran controls específics de motocicletes, ciclomotors i vehicles anàlegs, ja sigui en vies urbanes o interurbanes, tal i com a continuació es detalla:
 
Per constatar deficiències tècniques o administratives:
- vehicle indegudament matriculat (art. 73.1)                                                                            
- circular sense llum d’encreuament (art. 73.2)                                                              
- no portar casc de protecció (art. 73.3)                                                                      
- no portar el casc de protecció degudament cordat (art. 73.3)
- transport indegut de persones o materials (art. 73.5)                                                              
- transport de passatgers amb un vehicle no homologat a l’efecte (art. 73.6)                            
- transport de passatgers en motocicleta conduïda per un menor de 16 anys (art. 73.7)            
- transport de més d’un passatger en vehicles no previstos a l’efecte (art. 73.8)                       
- transport de passatgers de forma inadequada, o de menors de 5 anys (art. 73.9)                    
- no tenir la categoria del permís que correspongui (art. 115)                                                   
- no tenir contractada una assegurança (art. 138)                                                         
- no presentar el rebut assegurança malgrat tenir-lo (art. 138)                                       
- circular amb un permís de circulació amb les dades o anotacions alterades (art. 143) 
- circular sense disposar del distintiu ITV per no haver-se presentat a la prova (art. 166)
- no presentar el permís de circulació malgrat tenir-lo (art. 169)
- escapaments lliures, incomplets, deteriorats, o models no previstos pel fabricant (art. 171)    
- pneumàtics en mal estat (art. 173)                                                                            
- no portar els miralls retrovisors exigits o en mal estat (art. 190)                                             
- emetre sorolls excessius (art. 196)                                                                                       
- produir excés de fums (art. 197)                                                                                            
 
Per constatar imprudències o infraccions en el decurs de la circulació dels conductors de motocicletes, ciclomotors o vehicles anàlegs:
- conducció temerària (art. 2.1)                                                                                    
- excés de velocitat (art. 5)                                                                                                     
- no cedir el pas en intersecció als vehicles que tenen preferència (art. 10)                               
- avançaments indeguts (art. 15)                                                                                             
- no adaptar la velocitat en funció d’encreuaments, escoles i aglomeracions (art. 49.1) 
- no cedir el pas als vianants en situació de creuar la calçada per un pas de vianants (art. 49.3)
- no respectar els senyals prohibitius (art. 102)                                                            
- no respectar els senyals d’obligació (art. 102.3)                                                                    
- no respectar la senyalització horitzontal (art. 104)                                                                  
- no respectar la indicació d’un semàfor (art. 105)                                                                    
 
La finalitat de la campanya és incidir en que els vehicles tipus motocicletes, circulin per les vies publiques en bones condicions tècniques i administratives, i detectar els comportaments imprudents dels conductors, amb l'objectiu final d'intentar reduir en nombre d'accidents amb implicació directa d'aquests vehicles.

El Departament de Policia dona a conèixer la seva línia d'actuació a tots els mitjans de comunicació amb la intenció d'informar al conjunt dels ciutadans, amb l'objectiu de millorar la seguretat viària en general.
 
Escaldes-Engordany, 29 d’abril del 2021