• URGÈNCIES: 110
  • Télèfon: +376 872 000
  • Email: policia@policia.ad

Història i Identitat

Resum històric

Durant segles, les Valls d’Andorra no van tenir la necessitat de crear un cos professional de policia per mantenir l’ordre, protegir els habitants i vetllar per la seguretat. Aquesta missió corresponia a una milícia popular, anomenada el sometent, òrgan comunal en el qual es podia diferenciar dues figures molt importants: el Capità (Cap del sometent) i el Desener (Lloctinent del Capità), figures que a l'hora actual han quedat obsoletes. Això no vol dir però, que en casos excepcionals i sempre i quan no hi hagin suficients efectius de la Policia, sigui possible la mobilització dels homes de les Parròquies fins a l’edat de 60 anys, essent el Consell de Comú l’òrgan que els recluta.

Però la decisió de construir una central hidroelèctrica i unes vies de circulació modernes, va provocar un augment molt important de la població del Principat, passant d'ésser un país d'emigrants a un país d'acollida -fenomen de la immigració-, circumstància per la qual es va produir un canvi radical en la societat andorrana, fins aleshores sense gaires canvis.

Es per aquest motiu que l’any 1931 els veguers van crear el Servei d'Ordre, compost inicialment per un cap i sis agents. Aquest cos tenia com a missions essencials el manteniment de l’ordre públic en general, auxiliar els batlles en la fase preparatòria al judici penal i perseguir i detenir els delinqüents.

El Cos de Policia va estar a les ordres dels veguers i dels batlles fins a l'entrada en vigor de la Constitució l'any 1993, en què va passar a dependre del MI Govern. No obstant això, en matèria judicial, la Policia actua sota les ordres de la Justícia i del Ministeri Fiscal.

Actualment el Cos de Policia consta de 295 components, entre agents de Policia i personal administratiu i tècnic, vetllant per la seguretat del Principat amb el deure de garantir les llibertats i els drets individuals i col·lectius dels ciutadans.

Resum històric de la policia d'Andorra
Resum històric de la policia d'Andorra
About

L'escut i l'himne de la Policia

L'escut

L'escut consta principalment d'uns emblemes centrals, que són dues branques de llorer envoltant un llibre i sobre aquests una espasa. La espasa simbolitza La Força, el llibre La Llei i les branques de llorer La Puresa i La Llibertat.

L'himne

L'himne de la Policia va ser estrenat amb motiu de la celebració de la nostra Patrona el dia 24 de maig del 1994. El seu compositor és el capità de la Guardia Civil Sr. Agustín Díez Gerrero, i està interpretat per la banda de música del Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil de Valdemoro, Espanya. L'any 2008 a proposta del director del Cos i amb l'acord del M.I. Ministre de Justícia i Interior, es va enregistrar a l'Auditori Nacional d'Andorra una nova versió de l'himne mitjançant l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra (ONCA).

La nostra Patrona

Verge Maria Auxiliadora

El 14 de maig del 1986, i amb l'aprovació de S.E. el Coprícep Episcopal Joan MARTÍ i ALANÍS, el Cos de Policia d'Andorra es va emparar sota el patrocini de La Benaurada Verge Maria, sota el títol de Auxili dels Cristians. Des de llavors, i cada 24 de maig, celebrem la diada de la que és la nostra Patrona, Maria Auxiliadora.

About
About

La mascota de la Policia

'Sendeu'

L'octubre del 1999 amb ocasió de la Fira d'Andorra la Vella, es va convocar un concurs públic per la creació d'una mascota pel Cos de Policia. En aquest concurs van resultar guanyadors, en la categoria infantil Nuno André CARVALHO FERNANDES de 12 anys, i en categoria absoluta Elisabeth EXBRAYAT, que va crear el que va ser anomenat 'Sendeu' pels policies, en relació amb el número de telèfon d'urgències del Cos, el 110.