Documentació i legislació

A continuació podeu trobar una relació de documents policíacs i legislació vigent d'interès públic.
Aquests documents es faciliten en format de document PDF (Portable Document Format). Per poder obrir-los, cal disposar d'un visor gratuït que es pot descarregar lliurement en aquests llocs : Adobe Acrobat Reader (software propietari) o aquí PDFreaders.org (software lliure).

Documentació

Armes - acords de catalogació específica d'armes - Veure Acords 20 kb

Legislació

Constitució - Veure Text 58 kb
Codi penal - Veure Llei 855 kb
Codi de procediment penal - Veure Llei 499 kb
Jurisdicció de menors - Veure Llei 196 kb
Dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades - Veure Reglament 210 kb
Cos de Policia - Veure Llei 211 kb
Particularitats i funcions dels policies auxiliars - Veure Reglament 65 kb
Funció pública - Veure Llei 553 kb
Eradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica - Veure Llei 204 kb
Convenció única sobre estupefaents / Conveni sobre substàncies psicòtropes - Veure Convenis 376 kb
Pla nacional contra les drogodependències - Veure Decret 120 kb
Determinació d'una franja duanera - Veure Reglament 426 kb
Protecció de dades personals - Veure Llei 87 kb
Immigració - Veure Llei 409 kb
Possessió, ús i circulació d'armes - Veure Decret 58 kb
Proves de capacitació exigides per a l’obtenció i la renovació dels permisos d’armes - Veure Reglament 114 kb
Sistemes d'alarma connectats al despatx central de Policia - Veure Decret 8 kb
Sistemes d'alarma proveïts de dispositius sonors - Veure Decret 9 kb
Codi de la circulacó - Veure Llei 507 kb
Modificació 2/2014 de diversos articles del Codi de la circulacó - Veure Llei 68 kb
Designació de carreteres - Veure Llei 150 kb
Ocupació de la via pública a les carreteres generals - Veure Decret 326 kb
Navegació aèria - Veure Llei 114 kb
Utilització d'helicòpters en el Principat d'Andorra - Veure Decret 23 kb
Seguretat i protecció de la salut en obres de construcció - Veure Decret 312 kb
Seguretat i salut en el treball en matèria d'equips de protecció individual, equips de treball i senyalització - Veure Reglaments 2,6 Mb
Registre d’ocupació d’allotjaments turístics (ROAT) - Veure Reglament 157 kb
Horaris de tancament i obertura de les discoteques, pubs i sales de festes - Veure Decret 121 kb
Consum de begudes alcohòliques a la via pública - Veure Decret 105 kb
Aspectes de la venda i el consum de begudes alcohòliques - Veure Reglament 66 kb
Aspectes de la venda i el consum de productes del tabac - Veure Reglament 58 kb
Registre d'antiguitats o objectes usats que continguin matèries precioses - Veure Decret 8 kb
Tinença i protecció dels animals - Veure Llei 241 kb
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos - Veure Reglament 47 kb
Decret de regulació de l'autoritat aeronàutica andorrana (drons-aeronaus no tripulades) - Veure Reglament 42 kb